Een ogenblik geduld a.u.b.

Over deze site

Deze site wordt u aangeboden door de directies Wonen en Woningbouw van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Op deze site vindt u informatie over het Woononderzoek Nederland (WoON). Het WoON is een basisonderzoek om de woonsituatie en woonwensen van huishoudens in Nederland in kaart te brengen. Het onderzoek vervangt sinds 2006 het Woningbehoefte Onderzoek (WBO) en de Kwalitatieve Woningregistratie (KWR). Het WoON geeft inzicht in onder andere de samenstelling, de huisvestingssituatie, de sociaaleconomische positie, de woonwensen, de woning en de woonomgeving van huishoudens. Het WoON heeft een doorlooptijd van drie jaar (in augustus 2020 is gestart met het WoON 2021) en bestaat uit een Woningmarktmodule (basismodule) met daaraan gekoppeld een Verhuismodule en optioneel vervolgmodules over verschillende thema's.

De gegevens van het WoON worden gepresenteerd in een informatiesysteem. Dit informatiesysteem is toegankelijk via www.citavista.nl.

Voor beleidsinhoudelijke informatie over Wonen en Woningbouw kunt u terecht op www.woningmarktbeleid.nl.