Een ogenblik geduld a.u.b.

Toegankelijkheid

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) wil dat iedereen deze website kan gebruiken. Komt u toch een pagina tegen die niet toegankelijk is? Dan kunt u dit aan ons melden.

 

Wat is een toegankelijke website?

Een toegankelijke website is voor alle doelgroepen beter te gebruiken. Daarom is in het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid bepaald dat overheidssites moeten voldoen aan toegankelijkheidseisen zoals vastgelegd in EN 301 549/WCAG 2.1 en daarover verantwoordelijkheid moeten afleggen in een gepubliceerde toegankelijkheidsverklaring.

Toegankelijkheidsverklaring Woononderzoek.nl.

De verklaring is tot stand gekomen op basis van de uitgevoerde toetsing met het bijbehorende toetsrapport als resultaat.

Woononderzoek.nl - WCAG 2.1 inspectie niveau AA

 

Garanderen toegankelijkheid

Wij garanderen een goede toegankelijkheid door diverse maatregelen binnen onze (dagelijkse) processen:

  • Toegankelijkheid ‘by design’: toegankelijkheid is vanaf de start onderdeel van alle stappen in het ontwerp-, bouw en redactionele proces van onze website.
  • Onderzoek: onafhankelijke deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) de website op toegankelijkheid. Zowel voor de functioneel-technische onderdelen als de redactionele aspecten. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op.
  • Kennis medewerkers: onze medewerkers houden hun kennis over toegankelijkheid op peil en passen dit toe waar nodig.

 

Problemen met toegankelijkheid melden

Wilt u een pagina gebruiken die niet toegankelijk blijkt? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@minbzk.nl.