Een ogenblik geduld a.u.b.

Aanmelden BZK Woningmarktscriptieprijs 2019!

door Kleef

Geef je op voor de Woningmarktscriptieprijs 2019!

Op donderdag 15 november 2018 was de prijsuitreiking van de BZK Woningmarktscriptieprijs. De winnaars hebben die middag hun scripties gepresenteerd en een geldbedrag ontvangen uit handen van Marja Appelman, Directeur Woningmarkt. Een sfeerimpressie van die middag is terug te vinden op www.woningmarktbeleid.nl/actueel

Heb je een scriptie geschreven het afgelopen jaar of ben je een scriptie aan het schrijven en rond je deze af voor augustus 2019 meld je dan aan voor de scriptieprijsuitreiking: postbus.wooninfo@minbzk.nl

Scriptieprijs

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijks-relaties (BZK) looft elk jaar een prijs uit voor de meest originele en beleidsrelevante wetenschappelijke masterscriptie op het terrein van woning- en vastgoedmarkt. Het ministerie nodigt hierbij talentvolle studenten uit hun masterscriptie in te dienen. Woningmarktonderzoek omvat een breed scala aan onderwerpen die raken aan het beleidsterrein van BZK. Hierbij valt te denken aan thema’s als vraag en aanbod op de woningmarkt, zowel nieuwbouw als transformatie, grondbeleid, de locatiekeuze van woningbouw, de betaalbaarheid, kwaliteit en onderhoud, vastgoed-ontwikkeling, huisvesting van specifieke groepen, krimp en groeigebieden en verduurzaming.

Een belangrijke informatiebron voor het ministerie is het Woononderzoek Nederland (WoON). Deze drie jaarlijkse grootschalige enquête levert een schat aan informatie over hoe de Nederlandse woningmarkt er voor staat en over het verhuisgedrag en de woonwensen van de Nederlandse bevolking. BZK wil het gebruik van het WoON stimuleren en stelt het gegevensbestand daarom beschikbaar voor woningmarkt-onderzoekers. Het bestand kan na registratie gratis worden gedownload via https://easy.dans.knaw.nl. Het gebruik van het WoON is geen voorwaarde voor deelname aan deze scriptieprijs.

De prijs

Voor de meest originele, beleidsrelevante en analytisch verantwoorde scriptie looft het Ministerie een prijs uit van €2.500i. De tweede plaats ontvangt €1.000 en de derde plaats €500ii. De prijswinnaars zullen hun scriptie presenteren aan onderzoekers en beleidsmakers van BZK voordat ze de prijs in ontvangst nemen. Voor een impressie van de uitreiking zie: https://www.woningmarktbeleid.nl/actueel

Indienen

Heb je in de periode augustus 2018 t/m augustus 2019 een masterscriptie afgerond met de woning- of vastgoedmarkt als onderwerp, dien dan je scriptie uiterlijk 3 september 2019 in voorzien van:

  • titel
  • naam
  • geboortedatum
  • adres
  • e-mailadres
  • telefoonnummer

En stuur je scriptie naar postbus.wooninfo@minbzk.nl

Meer informatie

Vragen over de scriptieprijs kan je stellen aan postbus.wooninfo@minbzk.nl. Informatie over het beleidsterrein woningmarkt vindt je  op www.woningmarktbeleid.nl en informatie over het WoON op www.woononderzoek.nl