Een ogenblik geduld a.u.b.

Cijfers over bouwen en wonen 2019 uitgebreid met Primos 2019

door Kleef

Prognoses

In dit thema wordt de ontwikkeling van de bevolking en huishoudens geschetst tot 2050 op basis van de Primos prognose.

De Primos-prognose levert op laag schaalniveau prognose-informatie over het aantal inwoners, het aantal huishoudens, de woningvoorraad en de woningbehoefte. De Primos-prognose is een trendprognose, die bepaald is op basis van ontwikkelingen in de afgelopen jaren. In de periode 2019-2050 zal het aantal inwoners met 1,2 miljoen toenemen tot 18,5 miljoen. Het aantal huishoudens neemt in dezelfde periode met 882 duizend toe tot ruim 8,8 miljoen. In relatieve zin is de huishoudensgroei sterker dan de bevolkingsgroei: 11% vs. 7%.

https://vois.datawonen.nl/jive/jivereportcontents.ashx?report=cowb_framework_report_preview&chaptercode=2019_cowh8