Een ogenblik geduld a.u.b.

Inzichten uit de Energiemodule WoON 2018

door Remi de Cock

De Energiemodule 2018 is een onderzoek naar de energetische kwaliteit van de Nederlandse woningvoorraad en het energieverbruik en energiegedrag van huishoudens, alsmede het investeringsgedrag van huishoudens ten aanzien van energiebesparende maatregelen.

Dit is een vervolgmodule van het Woononderzoek Nederland 2018 (WoON2018). De basismodule van WoON2018 is de Woningmarktmodule met informatie over de huishoudenssituatie, huidige en gewenste woonsituatie, woonlasten en inkomens op basis van een enquête onder ruim 67.000 huishoudens, aangevuld met registergegevens.
De informatie in de Energiemodule is verzameld op basis van een enquête en een technische opname van de woning onder circa 4.500 huishoudens. De populatie van de woningmarktmodule diende als Parent Survey voor de energiemodule, m.a.w.: de 4.500 respondenten in de Energiemodule maken ook deel uit van de populatie van de Woningmarktmodule.
Op basis van deze data is het rapport ‘Energie besparen in de woningvoorraad: inzichten uit de Energiemodule WoON 2018’ opgesteld. Dit rapport is aangeboden aan de Tweede Kamer bij de reactie van de minister van BZK op het EIB-rapport over de doorrekening van het ontwerp klimaatakkoord door PBL.

Data beschikbaar via DANS

BZK ontwikkelde de Energiemodule van WoON2018 in samenwerking met CBS. Uitlevering van het WoON-databestand via het portaal DANS/EASY vindt plaats volgens de richtlijnen van het CBS. Voor een analyse van energetische aspecten van de woningvoorraad in relatie tot andere ontwikkelingen op de woningmarkt is een koppeling van de Energiemodule en de Woningmarktmodule noodzakelijk. De Woningmarktmodule van WoON2018 is ook beschikbaar op dit portaal.
Release 1.0 is de eerste versie van de Energiemodule van WoON2018 en vormde de bron van de publicatie 'Energie besparen in de woningvoorraad: inzichten uit de Energiemodule WoON2018'.

Downloads