Een ogenblik geduld a.u.b.

Rolien de Jong wint BZK-Woningmarktscriptieprijs 2019

door Remi de Cock

Woensdag 15 januari is de BZK-Woningmarktscriptieprijs 2019 uitgereikt. Uit 33 inzendingen bepaalde een jury van deskundige onderzoekers en beleidsambtenaren drie winnaars.

De hoofdprijs van 2.500 euro werd uitgereikt aan Rolien de Jong. Zij onderzocht de uitdagingen en oplossingsrichtingen voor woningcorporaties bij de overgang naar aardgasvrije wijken. Heel erg relevant, want van woningcorporaties wordt een rol als “startmotor” in de energietransitie gevraagd. Goed geschreven, knappe koppeling tussen de complexe theorie en de evenzo complexe praktijk waren de argumenten van de jury om tot dit oordeel te komen. Het onderzoek biedt een goede voedingsbodem voor discussies die nodig zijn om verder te komen in de energietransitie bij woningcorporaties.
De tweede prijs van 1.000 euro ging naar Pim van Veen, voor zijn onderzoek naar de opbrengst van verduurzaming voor huiseigenaren. ‘In hoeverre verdisconteert de koper van een bestaande woning energiebesparende maatregelen in de aanschafprijs van een woning?’ was de onderzoeksvraag. Een relevant probleem, en de onderzoeksopzet is duidelijk en origineel. De combinatie van literatuurstudie, kwalitatief onderzoek en kwantitatief onderzoek komt niet vaak voor en geeft in dit geval echte meerwaarde. Met meer communicatie en voorlichting kan de calculerende burger tot verduurzaming worden aangezet.
De derde prijs van 500 euro ging naar Wouter Willemsen, die de effecten van bodemdaling op de huizenprijzen in Rotterdam en Gouda onderzocht. Een serieus probleem, want volgens schatting van PBL zullen de funderingsherstelkosten als gevolg van slappe bodems en onvoldoende adequate fundering tot 2050 minimaal 16 miljard euro bedragen. Een gedegen en duidelijk beschreven onderzoek dat zich onderscheidde door de originele opzet en creatief gebruik van complexe databronnen.

Achtergrond woningmarkt scriptieprijs van BZK

De Scriptieprijs wordt sinds 2017 door de directie Woningmarkt bij BZK uitgereikt voor de meest originele en beleidsrelevante wetenschappelijke masterscriptie op het terrein van de woning- en vastgoedmarkt. Het ministerie wil met de prijs studenten stimuleren om een bijdrage te leveren aan de uitdaging waar BZK voor staat. Namelijk samen met gemeenten, corporaties, investeerders en vele andere partijen zorgen voor voldoende woningen, passend bij de vragen van nu en in de toekomst. En daar is ook veel onderzoek en innovatiekracht voor nodig.

Downloads

Towards a future without natural gas for housing corporations (Rolien de Jong) scriptie presentatie
Verduurzamen, wat levert dat eigenlijk op? (Pim van Veen) scriptie presentatie
The Effect of Land Subsidence on Real Estate Values (Wouter Willemsen) scriptie presentatie