Een ogenblik geduld a.u.b.

Vakblad Ruimte+Wonen geeft 'special' WoON2018 uit

door Kleef

In het eerste nummer van 2019 besteedt Ruimte + Wonen veel aandacht aan het WoON 2018. Er komt een serie van acht artikelen en interviews, mede gebaseerd op het WoON, die een extra verdieping bovenop de kernpublicatie van het WoON bieden. Er is aandacht voor uiteenlopende thema’s zoals bijvoorbeeld particuliere verhuur, energiearmoede, de krimpgebieden, schimmel, vocht en tocht, maar ook aan de historie van het WoON.

Ook komen de gebruikers van het WoON aan het woord: welke rol heeft het WoON en de oversampling voor gemeenten, corporaties, ontwikkelaars en beleggers. Hoe krijgt het een plek in jullie woonvisies, prestatieafspraken en marktonderzoeken? Wat zouden we allemaal missen als er geen WoON was? Maar ook: welke andere instrumenten en bronnen zijn er naast het WoON? Wat bieden die extra?

Ruimte + Wonen is een nieuw vakblad voor professionals op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling, woningmarkt en verduurzaming. Het is in 2016 ontstaan uit de bekende vakbladen Stedenbouw + Ruimtelijke Ordening en Tijdschrift voor Volkshuisvesting. Het vakblad richt zich op professionals bij gemeenten, provincies, woningcorporaties, bouwers, ontwikkelaars en beleggers. De papieren Ruimte + Wonen komt vier keer per jaar uit. Daarnaast is er een website met extra artikelen, blogs, opinies en nieuws.

De speciale WoON editie van Ruimte + Wonen vind je hier.