Een ogenblik geduld a.u.b.

Woononderzoek 2021 gestart

door Remi de Cock
Op 11 augustus is gestart met het veldwerk voor het Woononderzoek 2021.

Nadat begin april 2020 de vragenlijst voor het Woononderzoek Nederland 2021 (WoON 2021) is vastgesteld, is op 11 augustus de enquetering door het Centraal Bureau voor de Statistiek gestart met het versturen van de eerste uitnodigingen aan potentiële respondenten voor deelname aan dit driejaarlijks onderzoek.  De enquetes worden afgenomen via internet (CAWI), telefoon (CATI)  of *face-to-face* (CAPI).

De waarnemingen via internet zijn inmiddels gestart. Uiteindelijk moet de reguliere steekproef leiden tot 40.000 volledige responsen, welke nog aangevuld worden met de respons van deelnemers aan de oversampling. 
In verband met mogelijke vertraging als gevolg van de corona-maatregelen is de periode voor het veldwerk verruimd. Eind  juli 2021 worden de laatste enquetes afgenomen, waarna de verzamelde gegevens worden gescreend, aangevuld met gegevens uit bestaande registraties, en gewogen/opgehoogd naar de totale populatie. Voorjaar 2022 wordt dan het definitieve bestand opgeleverd en beschikbaar gesteld voor belangstellende onderzoekers.