Een ogenblik geduld a.u.b.

WoON2021 gestart!

door Remi de Cock

De eerste stappen op weg naar het Woononderzoek Nederland 2021 zijn gezet.

Op 18 november 2019 hebben de Hoofddirecteur SER van CBS en de DG BRW van BZK de samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor de uitvoering van de woningmarktmodule van het Woononderzoek Nederland 2021 (WoON2021). Inmiddels zijn de voorbereidende werkzaamheden voor de uitvoering van WoON2021 in volle gang.

Met de uitvoering van de woningmarktmodule van WoON2021 wordt een belangrijke stap gezet in de richting van het woononderzoek van de toekomst, waarbij niet meer een grootschalige enquête, maar integrale registerdata de basis van het onderzoek is. In het WoON-innovatie traject, dat parallel aan de uitvoering van WoON2021 plaats vindt, wordt onderzocht welke registers voor dit doel reeds beschikbaar zijn en in de toekomst beschikbaar komen. Op deze website zult u regelmatig geïnformeerd worden over de voortgang van WoON-innovatie.

De enquête van WoON2021 wordt gehouden van september 2020 tot en met april 2021. De resultaten van WoON2021 worden begin 2022 gepresenteerd.

Oversampling

Ook bij WoON2021 bestaat er voor provincies, regio’s en gemeenten al dan niet in samenwerking met woningcorporaties de mogelijkheid om de WoON-steekproef te verhogen zodat analyses op lokaal niveau mogelijk worden. Meer informatie over deze zogenaamde oversampling vindt u binnenkort op de pagina WoON Oversampling 2021 van deze website.