Een ogenblik geduld a.u.b.

WoON Oversampling 2015 - Zicht op de woningmarkt

Binnenkort start voor de vierde keer het grote landelijke WoonOnderzoek Nederland (WoON) jaargang 2015. U kunt hier als provincie, gemeente of corporatie gemeenschappelijk of apart aan meedoen. Deelname aan het onderzoek biedt u unieke en betrouwbare informatie over de ontwikkelingen op de woningmarkt in uw gemeente, uw regio, uw provincie of werkgebied. Het onderzoek biedt onder ander inzicht in de voorraadsamenstelling, de bewoners en hun verhuisgedrag. De verkregen informatie wordt, met behulp van een toegankelijk softwareprogramma, gepresenteerd in overzichtelijke tabellen, profielen, figuren en kaarten. Met deze informatie wordt antwoord gegeven op vragen als: Hoe tevreden zijn bewoners met hun woning? Wat zijn de woonlasten van de verschillende inkomensgroepen? Hoe wonen de middeninkomens en wat zijn hun kansen op de woningmarkt? Hoe scoort de leefbaarheid in een wijk of gemeente ten opzichte van andere gemeenten? Welke huishoudens willen verhuizen en waar willen zij naar toe? Is er sprake van prijsdaling en/ of vraaguitval van woningen in krimpregio’s en zo ja, in welke segmenten treden deze effecten op?
03-03-2014/ 464kB