Een ogenblik geduld a.u.b.

Documenten

 • WoON2018: Wat, hoe en waarom?

  Presentatie t.b.v. de bijeenkomst Oversampling WoON2018 van donderdag 23 maart 2017 over het wat, hoe en waarom van het WoON2018.

  / Oversampling 2018 / 7054 kB

 • Tipje van de sluier resultaten WoON2018

  Informatiebijeenkomst 31 januari 2019. Presentatie CBS, Tipje van de sluier resultaten WoON2018

  / Oversampling 2018 / 1594 kB

 • Weging Woningmarktmodule 2018

  Informatiebijeenkomst 31 januari 2019. Presentatie CBS, Uitleg Wegingsmodel WoON

  / Oversampling 2018 / 657 kB

 • Verder met het WoON_Energiemodule en Innovatie

  Informatiebijeenkomst 31 januari 2019. Presentatie CBS, Verder met het WoON_Energiemodule en Innovatie

  / Oversampling 2018 / 483 kB

 • Uitvoering Woningmarktmodule 2018 - regulier en oversampling

  Presentatie van Saskia Janssen van het Centraal Bureau voor de Statistiek t.b.v. de bijeenkomst Oversampling WoON2018 van donderdag 8 maart 2018 met een toelichting over het proces en de voortgang van het veldwerk. Een goednieuws verhaal want het totaal aantal geslaagde enquêtes is tot nu toe geheel volgens verwachting. In specifieke gebieden blijft de respons wel wat achter maar dat is normaal en niet verontrustend. Er zijn een aantal maatregelen genomen om deze achtergebleven respons te corrigeren.

  / Oversampling 2018 / 1230 kB

 • Vervolgtraject Oversampling WoON2018

  Kort overzicht van de vervolgstappen van de oversampling WoON2018 gepresenteerd op de bijeenkomst van 8 maart 2018.

  / Oversampling 2018 / 1240 kB

 • Oversampling WoON2018: Praktische informatie

  Praktische informatie over deelname aan de oversampling van WoON2018: kosten, stimuleringsbijdrage, offerteaanvraag, steekproef, belangrijke data en contactinformatie.

  / Oversampling 2018 / 577 kB

 • Rekenmodule Oversampling WoON2018

  Formulier voor het berekenen van de (indicatieve) eigen bijdrage bij deelname aan de oversampling van WoON2018.

  / Oversampling 2018 / 52 kB

 • WoON2018: Wat, hoe en waarom?

  Presentatie t.b.v. de bijeenkomst Oversampling WoON2018 van donderdag 23 maart 2017 over het wat, hoe en waarom van het WoON2018.

  / Oversampling 2018 / 7223336 kB

 • Stimuleringsregeling oversampling WoON2018

  BZK hecht veel belang aan goed inzicht in wonen op regionaal en lokaal niveau. Daarnaast stimuleert BZK samenwerking tussen partijen om de sector verder te professionaliseren. Dit onderstreept het ministerie door een stimuleringsbijdrage beschikbaar te stellen als meerdere partijen gemeenschappelijk deelnemen aan de oversampling. De aandacht voor krimp- en anticipeergebieden staat hoog op de beleidsagenda van BZK. Daarom is er voor gemeenten uit deze gebieden die meedoen aan de oversampling een extra stimuleringsbijdrage beschikbaar.

  / Oversampling 2018 / 159 kB

 • Aanvraagformulier offerte oversampling WoON2018

  Formulier voor het aanvragen van een offerte voor deelname aan de oversampling van het WoON2018

  / Oversampling 2018 / 38 kB

 • WoON2018 Oversampling - Meer weten over wonen

  In september 2017 gaat het veldwerk van het Woononderzoek Nederland 2018 (WoON2018) van start. Naast het landelijke onderzoek dat in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt uitgevoerd, bestaat er voor lokale overheden zoals gemeenten, provincies en regio’s, eventueel in samenwerking met woningcorporaties, weer de mogelijkheid om de WoON-steekproef voor hun werkgebied op te hogen en extra enquêtes uit te voeren. Oversampling van het WoON geeft een schat aan informatie die direct van belang kan zijn voor de ontwikkeling van een regionale- of gemeentelijke woonvisie en de onderbouwing van het woonbeleid, regionale afstemming tussen gemeenten of het maken van prestatieafspraken met corporaties. Ook kan het WoON nuttig zijn als input voor een woningmarktmonitor of dienen als vertrekpunt voor beleid omtrent de woon- en leefomgeving, bouwprogrammering of het strategisch voorraadbeleid. In de brochure Meer weten over wonen vindt u meer informatie over deelname aan de oversampling.

  / Oversampling 2018 / 1632 kB