Een ogenblik geduld a.u.b.

WoON2018 Oversampling - Meer weten over wonen

In september 2017 gaat het veldwerk van het Woononderzoek Nederland 2018 (WoON2018) van start. Naast het landelijke onderzoek dat in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt uitgevoerd, bestaat er voor lokale overheden zoals gemeenten, provincies en regio’s, eventueel in samenwerking met woningcorporaties, weer de mogelijkheid om de WoON-steekproef voor hun werkgebied op te hogen en extra enquêtes uit te voeren. Oversampling van het WoON geeft een schat aan informatie die direct van belang kan zijn voor de ontwikkeling van een regionale- of gemeentelijke woonvisie en de onderbouwing van het woonbeleid, regionale afstemming tussen gemeenten of het maken van prestatieafspraken met corporaties. Ook kan het WoON nuttig zijn als input voor een woningmarktmonitor of dienen als vertrekpunt voor beleid omtrent de woon- en leefomgeving, bouwprogrammering of het strategisch voorraadbeleid. In de brochure Meer weten over wonen vindt u meer informatie over deelname aan de oversampling.